Viktig information

Kontraindikationer Easy Vibe

Easy Vibe vibrationsträning är en säker vetenskapligt bevisad träningsmetod med en rad positiva effekter på muskler, blod-cirkulation, tillväxthormoner, ämnesomsättning med mera.

EasyVibe skall dock EJ användas vid följande tillstånd:

 • Akut trombos – blodpropp
 • Allvarliga hjärt/kärl sjukdomar
 • Pacemaker
 • Nyligen gjorda operationer – vid behandling eller i sårläkningsprocess
 • Höft- eller knäledsprotes
 • Akut diskbråck
 • Spondylolys och sjukdom i diskstrukturen
 • Allvarlig diabetes
 • Epilepsi
 • Akut inflammation
 • Graviditet
 • Migrän
 • Nyinsatta metallimplantat som spik, bult, platta, eller spiral (efter 8-12 veckor)
 • Tumörer

Forskning pågår på effekterna av vibrationsträning vid särskilda sjukdomstillstånd. Praktisk erfarenhet indikerar att det i flera fall är fördelaktigt att inkludera vibrationsträning i medicinsk behandling.

Konsultera alltid läkare om någon av ovanstående kontraindikationer gäller.